Foto: Igor Nael

Analüütikatarkvara Tableau rakenduse abil on loodud visuaalne ülevaade kaitstavate alade statistiliste näitajate kohta maakondade, kohalike omavalitsuste ja kaitstavate alade tüüpide kaupa.

Viimaste hulka kuuluvad looduskaitseseaduse alusel kaitsealad, hoiualad, püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid. Rohkem informatsiooni kaitstavate alade kohta leiab Loodusveebist.

Seni on Keskkonnaagentuur Eesti kaitstava territooriumi arvutusi teinud riikliku statistika raames eelneva aasta lõpu seisuga ning avalikustanud need looduskaitsekuu alguseks valmivas kaardiloos. See traditsioon jätkub ka sel aastal. Äsja avalikustatud uus ülevaade võimaldab aga vaadata kaitstava pindala hetkeseisu, sest lisanduvad uued alad on statistikas nähtavad juba järgmisel päeval. Värskete andmetega saab tutvuda SIIN.

Ülevaate kaardid ja tabelid on interaktiivsed ning reageerivad kasutaja valitud filtritele. Lisaks on võimalik ülevaatest liikuda huvi pakkuva maakonna või omavalitsuse kaitstavate alade nimekirja Keskkonnaportaalis, kust avanevad juba iga ala detailsemad andmed.

Uusi põnevaid lahendusi on sel aastal tulemas veelgi. Eelmisel aastal avalikustas Keskkonnaagentuur aga interaktiivse ülevaate rõngastusstatistikast.