Foto: Narva jõe lõhe

Alates juulist on Eesti lõhejõgede andmed ametlikult kättesaadavad kõigile huvilistele. Lõhejõgedeks nimetatakse keskkonnaministri määrusega kinnitatud veekogusid ja veekogude lõike, mis on kantud lõheliste kudemis- ja elupaikade nimistusse.

Eesti vooluveekogude hulgas on selliseid jõgesid või jõelõike 125, kogupikkusega üle 2500 kilomeetri. Nendele veekogudele rakenduvad erinevates seadustes ja eeskirjades sätestatud piirangud. Muuhulgas on lõheliste kudemis- ja elupaikade nimistusse kuuluvatel veekogudel keelatud olemasolevate paisude rekonstrueerimine, kui selle tulemusena toimub veetaseme tõus. Nii ei pääse kalad (sh lõhelised) vabalt edasi liikuma kudealadele ja teistele elupaikadele, mis mõjutab oluliselt lõheliste arvukust.

Lõhejõgede nimistusse kuuluvatel veekogudel kehtivate piirangutega peavad arvestama ka kalamehed. Kalapüügieeskirja järgi on lõheliste kudemisveekogudel keelatud püük nakkevõrgu, unna ja harpuunpüssiga ning lõheliste püügikeelu ajal on nendel veekogudel keelatud kalapüük vees viibides.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juht Timo Kark avaldas lootust, et lihtne ligipääs ametlikule infole aitab selgust luua ning vähendada võimalikke eksimusi ja rikkumisi. „Kindlasti on see mugav lahendus, et veenduda, millises ulatuses jõgi nn lõhejõeks on määratud. Varem tuli määrusest näpuga järge pidada ning kaardilt õige lõik üles leida,“ ütles Kark.

Andmed lõhejõgede kohta on kättesaadavad Keskkonnaportaali alajaotuses „Andmed & kaart “, samuti Eesti looduse infosüsteemis (EELIS) ja EELISe teenustes.

Kuidas õiget kaardikihti leida?

Keskkonnaportaali kaardil tuleb sisse lülitada kaardikiht Looduse kaitse > Kaitstavad loodusobjektid > Kudemis- ja elupaik; samuti võib teha detailotsingu otsisõnaga looduse kaitse, objekti tüüp > Kaitstavad loodusobjektid ja tüüp = kaitsealuse liigi kudemis- ja elupaik.

Andmestik on kättesaadav ka EELISe avalikust wms/wfs teenusest (https://gsavalik.envir.ee/geoserver/eelis/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities ).

Kihi nimi on kudemis- ja elupaik (https://gsavalik.envir.ee/geoserver/eelis/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=eelis:kr_kudemisala ).