Keskkonnaamet kinnitas kopra kaitse- ja ohjamiskava järgmiseks viieks aastaks. Eesti kopraasurkonna stabiilsena hoidmiseks tuleb nende elupaiku säilitada senises mahus. Sellest põhimõttest lähtub Keskkonnaamet ka kobraste küttimise korraldamisel.

Keskkonnaameti jahinduse peaspetsialisti Margo Tanniku sõnul on Eesti kopraasurkonnad heas seisundis. „Kobraste arvukust tuleb reguleerida eelkõige inimeste rajatud kunstlikes elupaikades, et vähendada majanduslikke kahjusid ning nende tõttu võimalikku negatiivset suhtumist koprasse kui kahjustusi põhjustavasse liiki. Samas on oluline arvestada, et osadel kraavitatud aladel aitavad koprad looduslikku veerežiimi taastada ja l