Esiplaanil Liis Kikas

Ehkki Läänemeri on Euroopa üks prügist puhtamaid meresid, tekitab mereprügi üha rohkem probleeme. Merekeskkonna kaitseks loodud töörühm hakkab Eesti juhtimisel ohjeldama Läänemere prügistamist.

Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõunik Liis Kikas valiti eelmisel nädalal Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni HELCOM uue töörühma juhiks. Töörühm hakkab koordineerima Läänemere riikide koostööd mereprügi ja -müra ning merepõhja häiringute, võõrliikide ja vrakkide kahjuliku mõju vastu.

Liis Kikase sõnul tuleb mereprügi ohjeldamiseks astuda otsustavaid samme. „Mereprügi on vaid üks merekeskkonna seisundile survet avaldavatest teguritest, kuid see valmistab üha rohkem muret,“ nentis Kikas. „Peame vähendama merre jõudva prügi kogust, sest juba meres olevat prügi sealt enamasti kätte ei saa. Näiteks on plaanis hakata piirama õhupallide massilist lendu laskmist. Praegu piirab seda vaid Taani.“

Töörühm hakkab otsima ka tõhusat lahendust, kuidas hoida ära kalapüügivahendite massiline merre sattumine. Sügisel plaanib Eesti keskkonn