Möödunud aasta lõpus tehtud Turu-uuringute AS-i arvamusuuring näitab, et Eesti elanikest 75% pooldab, et Eestis võetaks kaitse alla 30% maismaast ja 30% merealadest. Seda nõnda, et 10% kogu maismaast ja merealadest oleks range kaitse all (st majandustegevus pole lubatud) ja 20%-l maismaast ja merealadest oleks lubatud majandada loodussõbralikult.

Euroopa Liidu elurikkuse strateegia näeb ette, et kaitse all oleks 30% maismaast ja 30% merealadest – see aitab pidurdada liigirikkuse vähenemist ning leevendada kliimamuutuse mõjusid (nt põuad ja tormid). Samuti on 30% täiendava kaitse vajadust välja toodud rohepoliitika ekspertrühma raportis