Enamasti metsloomad inimese abi ei vaja. Olukordi, kus metsloom vajab abi, aitavad ära tunda spetsialistid. Nemad saavad nõu ja jõuga abistada, kui metsloom on tõepoolest hädas.

Oluline on meeles pidada, et loomapojad jäetaksegi looduses sageli omapäi, sest nii on neile ohutum. Nii käituvad näiteks jänesed ja metskitsed. Loomavanem hoiab eemalt poegadel silma peal ja käib neid aeg-ajalt toitmas. Põhjendamatu sekkumine teeb loomale hoopis kahju. Kindlasti ei tohi metslooma viia koju ega katsuda paljaste kätega.

Teata abivajavast metsloomast riigiinfo telefonile 1247, kui:

 loom on selgelt vigastatud;
 metsloom on kusagile kinni jäänud;
 noorloom on orvustunud ja sellest on selgeid tõendeid;
 suuruluk satub asulasse (linnas liiklevatest rebastest EI tule teada anda).

Allikas Keskkonnaamet