Foto: Liis Keerberg/Suurkoovitaja pesa

Ornitoloogiaühing kogub infot suurkoovitajate paaride kohta, keda on nähtud kauem kui nädala jooksul mõnel väiksemal alal, näiteks konkreetsel põllul tegutsemas. Eriti oodatud on teave talivilja-, rapsi- või kõrrepõldudel märgatud koovitajapaaridest. Samuti palub ühing teada anda suurkoovitaja pesa leidmisest.

eated palume saata Liis Keerbergile aadressile liis.keerberg@eoy.ee või Facebooki Messengeri kaudu. Vaatlusandmed saab sisestada ka portaali eElurikkus, kasutades selleks töölauda PlutoF või rakendust Legulus.

Infot suurkoovitajate paaride ja pesade kohta kasutab ornitoloogiaühing liigi elupaigakasutuse uuringus.