Foto: Merike Linnamägi

Harjumaa Anija looduskaitseala uus kaitse-eeskiri ja kaitsekord aitavad senisest tõhusamalt hoida sealseid haruldasi liike. Selleks suureneb kaitsealuse maa pindala.

1990. aastal moodustatud Anija looduskaitseala kuulub Natura 2000 võrgustikku. Alal kasvavad mitmed kaitsealused taimeliigid – kaunis kuldking, soohiilakas ja eesti soojumikas, lisaks on seal kaitsealuse kanakulli elupaik. Kaitseala on loodud ka metsa- ja sookoosluste ning loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpide hoidmiseks.

Anija looduskaitseala uus, suurenenud pindala on 76,5 ha, millest 34,3 ha asub eramaal ja 42,2 ha riigimaal. Seni oli kaitse all 72,2 ha, millest eramaa moodustab 29,7 ha ja riigimaa 42,5 ha. Seega lisandub kaitsealale eramaid 4,6 ha ja riigimaade osa väheneb 0,3 ha võrra. Kokku suureneb kaitseala pindala 4,3 ha võrra. Kogu kaitseala on sihtkaitsevöönd, kus metsa majandamine on keelatud.

Inimestel on lubatud kaitsealal viibida, pidada seal jahti ning korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi.

Kaitseala asub Harju maakonnas Anija vallas Anija, Kuusemäe ja Kihmla külas.