Põllumajandus- ja Toiduamet vajab 2023. aastal loomatauditõrje toimingute tegemiseks kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi.

Vajame abi järgmiste toimingute läbiviimisel:koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine; transmissiivse spongiformse entsefalopaatia (TSE) proovide võtmine;
marutaudi kahtlusega metsloomadelt (šaakal, rebane, kährik) peaproovi võtmine.

Teenuste eest esitatavad arved peavad vastama raamatupidamise seaduse § 7 ja § 7¹ ning käibemaksuseaduse § 37 nõuetele. Eelistame osutatud teenuste eest arveid saada e-arvetena. Palume sooviavaldused saata lähtuvalt tegevuskoha maakonnast järgnevalt:

  • Põhja regioon: Harjumaa, Raplamaa – pohja@pta.agri.ee Lisainfo: Vladimir Vahesaar, tel 507 3926
  • Lääne regioon: Hiiumaa, Läänemaa, Saaremaa, Pärnumaa, – laane@pta.agri.ee Lisainfo: Terje Oper, tel 513 3637
  • Ida regioon: Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa – ida@pta.agri.ee Lisainfo: Helgi Tepper, tel 528 4219
  • Lõuna regioon: Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa, Viljandimaa – louna@pta.agri.ee Lisainfo: Inge Saavo, tel 508 6934