Põllumajandus- ja Toiduamet alustas menetlust selgitamaks välja veiste hukkumise põhjused. Looma hukkumist põhjustav tegu või tema abitusse seisundisse jätmine on lubamatu ja kuritegelik.

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda sõnul saabus ametile vihje pühapäeva õhtul. „Info hukkunud veiste kohta Loonalaiul saabus nädala lõpus. Amet alustas juhtunu tagamaade väljaselgitamiseks uurimist. Oluline on teada saada veiste hukkumise põhjus,“ kirjeldas Kalda ameti edasisi tegevusi. Lubamatu on tegu, mis põhjustab looma hukkumise või jätab ta abitusse seisundisse, sellisel juhul on oluline koostöö prokuratuuriga.

Loomadele sobiva hoolduse ning muu heaoluks ja terviseks vajaliku tagamine on iga loomaomaniku ülesanne ning sellega kaasneb ka vastutus. „Loomade heaolu ja sellega seonduv on ameti jaoks tähtis valdkond, millega tegeleme igapäevaselt. Sealhulgas on oluline igakülgne koostöö loomapidajate ja loomade heaolu eest seisvate ühendustega,“ lisas Kalda.

Loomatervise ja -heaolu valdkonnaga seotud juhtumeid ja vihjeid võtab amet äärmiselt tõsiselt. Ameti tegevuse eesmärgiks on tagada loomade heaoluga seotud menetluste tõhusus ja eesmärgipärasus.