Keskkonnaagentuuri tellimusel hindasid ja kaardistasid Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlased pea kahe aasta jooksul Eesti maismaaökosüsteemide seisundi ning hüvede ehk ökosüsteemiteenuste sotsiaalmajandusliku väärtuse.

Kui aastatel 2019–2020 kaardistati ELME* projektis maismaaökosüsteemide nagu mets, niidud, soo ja põllud seisund ja hüvede baastasemed, siis 2021. aastal alanud töös täiustati väljatöötatud metoodikat, uuendati kaardikihid ning hinnati hüvede sotsiaalset ja majanduslikku (võimalusel ka otseselt rahalist) väärtust.

Heas seisundis loodus ja selle pakutavad hüved on meie hea elukeskkonna ning kestliku majan