Foto: Maris Sepp

Alates järgmisest neljapäevast, 1. detsembrist on võimalik soetada veebilehel kalaluba.ee kalastuskaarte 2023. aastaks. Kalastuskaarti saab taotleda ka Keskkonnaameti kontoris kohapeal, posti ja e-posti teel. Enne kalastuskaardi taotlemist tuleb veenduda, et oleks esitatud kohustuslik püügiaruanne eelneva perioodi kalastuskaardi eest.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko sõnul saavad kalastuskaardid kiiremini otsa väikejärvedel ja Võrtsjärvel, kuid merel jagub kalastuskaarte pikemaks ajaks. „Tavaliselt on kalastuskaartide soovijate hulk suurem väikejärvedel ja Võrtsjärvel. Sinna ette nähtud nakkevõrkude load saavad otsa kiiremini. Merel seevastu jagub neid pikemaks ajaks. Alates ajast, mil nakkevõrkude lubade kehtivus läks kuuajaliselt üle 7 päevaseks, jagub neid ka palju enamatele püüdjatele, “ ütles Aimar Rakko.

Paberkandjal kalastuskaardi taotlusi võetakse vahetu kontaktina Keskkonnaameti kontorites vastu vaid 1. detsembril ajavahemikus kella 9 kuni 1