Alanud on ühisuuring, mille abil soovitakse välja selgitada ühiskonna suhtumist suurkiskjatesse (hunt, pruunkaru ja ilves) kolmes Balti riigis.

Uuring toimub veebiküsitluse vormis, millele saab vastata alates märtsi keskpaigast ning mis asub siin.

Uuringuga üritame hõlmata võimalikult kõiki huvigruppe saamaks täielikumat ülevaadet inimeste suhtumisest. Kuna jahimeestel on oma ameti või hobi tõttu suurem tõenäosus kokku puutuda suurkiskjatega, on nende arvamuste esindatus küsitluses on väga oluline. Seetõttu palume jahimeestel esindusliku ülevaate saamiseks aktiivselt küsitluses osaleda, sest ühisuuringu tulemused aitavad kaasa suurkiskjate teaduspõhisele majandamisele ning konfliktide vähendamisele suurkiskjate ja inimese vahel.

Viimane taoline uuring tehti Balti riikides 2005.-2006. aastal, kuid nii ühiskonnas, kui ka meie looduses on selle ajaga toimunud palju muutusi, mis võivad mõjutada inimeste ja kiskjate suhteid ning laiemalt ka ühiskonna suhtumist suurkiskjatesse.

Uuringut viivad läbi Tartu Ülikooli Terioloogia õppetool, Eesti Maaülikooli Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool, Läti Riiklik Metsauuringute Instituut „Silava“ ning Loodusuuringute Keskus Leedus.