Veidi üle aasta tagasi novembri lõpus tegime midagi niisugust, mille teostumisse oli inimestel raske uskuda. Õnneks uskusime meie ja sellest piisas.
 Läänemaal vireles 28 suurt ja sotsialise