Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) poolt korraldatud internetihääletusel valiti 2022. aasta loomasõbralikuks avaliku tähelepanu pälvinud teoks Kihnu kasside steriliseerimise ja kastreerimise aktsioon.

Loomasõbraliku kategoorias oli sellel aastal tihe rebimine. Esimest ja teist kohta eristab vaid 12 valija hääl. Valituks osutunud Kihnu kasside steriliseerimise ja kastreerimise aktsioon sai 36% ehk 720 valijate häältest. Just hiljuti toimus ka juba teine aktsioon ja nüüdseks on saarel steriliseeritud ja kastreeritud kokku 53 kassi.

Teise koha pälvis Raplamaa laste tegu, kus lapsed kuts