Foto: Ajakiri "Kalastaja"

Ajakirja Kalastaja eestvedamisel ning internetis toimunud rahvahääletuse tulemusena valiti 2022. aasta kalaks ahven. Lisaks Eesti Kalastajate Seltsi ning MTÜ Hiiukala poolt üles seatud ahvenale sai hääletada ka latika ja säina poolt, kelle esitajateks olid vastavalt Lõuna-Eesti kalastajate klubi ja Saaremaa kalamehed.

Ahven on kala, keda iseloomuliku küüraka ja vöödilise kere tõttu tunneb iga eestlane. „Soome rahvuskala ahvenat hindavad püügikalana väga kõrgelt nii harrastuskalastajad kui kutselised kalurid. Kuna teda võib leida Eestis peaaegu igast veekogust, on ta algajale kalamehele sageli esimeseks saakkalaks. Ahvenapüük on huvitav, kaasahaarav ja adrenaliinirohke ning suurte – kiloste ja raskemate – isendite tabamine nõuab kalastajalt juba tõelist meisterlikkust. Kutselistele kaluritele aga annab ahven põhilise osa sissetulekutest,“ ütles ajakirja Kalastaja vastutav väljaandja Hanno Kask.

„Looduses on ahven peamine sõdur, kes võitleb meie rannikumeres võõrliigina kanda kinnitanud ümarmudilaga, süües viimase noorjärke. Samuti on ahvena teema väga aktuaalne seoses arutluse all oleva alammõõdu tõstmise ning püügikeeluaja võimaliku kehtestamisega meres,“ lisas MTÜ Hiiukala tegevjuht Tuuli Tammla.

Ajakirja Kalastaja eestvedamisel valiti Eestis aasta kala neljandat korda. 2019. aasta kala oli jõesilm ehk sutt, 2020. aastal osutus valituks lõhe ning 2021. aastal haug.