Küülikud ei saa ennast täielikult välja sirutada ja neil ei ole isegi üheainsa hüppe jaoks piisavalt ruumi

Loomade, inimeste ja planeedi heaks

Sajad miljonid farmiloomad üle Euroopa Liidu on sunnitud veetma terve oma elu või olulise osa sellest vangistatult puuridesse, kus nad ei saa liikuda ega loomuomaselt käituda.

Lisaks sellele, et intensiivsete tööstusfarmide praktikad, nagu loomade puurispidamine, on kahjulikud farmiloomade tervisele ja heaolule, on need ohuks ka inimeste tervisele ja keskkonnale.

Puuridel ei ole kohta hoolivas ja jätkusuutlikus tulevikus, mille poole me püüdleme. Euroopa Komisjon on andnud ajaloolise lubaduse lõpetada aastaks 2027 puuride kasutamine farmiloomade pidamisel kogu Euroopas.

Nüüd on aeg puuride ajastu alatiseks lõpetada

1. EUROOPA KODANIKUD SOOVIVAD SELLE JULMA PRAKTIKA LÕPETADA

Kodanikualgatusega End the Cage Age kutsusid rekordiliselt 1,4 miljonit inimest Euroopa Komisjoni üles keelustama puuride kasutamise farmiloomade pidamisel. 94% kodanikest usuvad, et farmiloomade heaolu parandamine on oluline.

2. TEADUSLIKUD UURINGUD NÄITAVAD, ET LOOMAD KANNATAVAD PUURIDES

Üle 140 Euroopa juhtiva teadlase toetab kodanike üleskutset lõpetada puuride kasutamine