Looma eest hoolitsemine on üks peamiseid loomapidaja kohustusi. Võttes looma võtame vastutuse tagada talle kõik eluks vajaliku. Eesti Loomakaitse Selts selgitab, mida meie neljajalgsed sõbrad heaoluks vajavad. 

Kui me võtame looma oma hoole alla, siis peame mõistma, et me seome end temaga kogu tema elu ajaks ning tema vaimne ja füüsiline tervis sõltub just meist. Samuti on oluline aru saada, et looma heaolu ei taga vaid miinimum nõuete täitmine. “Selleks, et meie vastutusel olevad loomad oleksid terved, mitte üksnes lemmikloomad, siis peame olema suutelised tagama rohkemat, kui lihtsalt midagi kõhutäiteks või koha kus olla. Üksnes miinimumi täitmine ei ole hea ja hooliva loomaomaniku tunnus. Looma heaolu tagamiseks on oluline teada ja arvestada looma liigiomaste vajadustega,” kommenteeris ELSi juhatuse liige Geit Karurahu.

7 eluks vajalikku asja, mida loomad vajavad, et olla õnnelikud…

  1. Tervislikku, mitmekesist ja loomuomast toitu. Nii nagu inimesed vajavad ka loomad toitu, mis annaks neile ellujäämiseks vajalikud ained. Samuti võivad loomad erinevas eas vajada erinevat toitu.