Täna tähistame Eesti Loomakaitse Seltsi 23. sünnipäeva. Loomade jaoks on rohkesti tehtud, kuid palju on veel ees. Kogemused ja teadmised, mis on nende aastatega organisatsiooni kogunenud, on hindamatu väärtusega ning tänu neile oskame näha ka laiemat pilti ja märgata ka kõige väiksemaid muutuseid loomade heaolus. 

Oleme jõudnud aega, kus hulkuvad koerad on pigem haruldus, meil on…

  • toimivad varjupaigad;
  • keelatud on metsloomade kasutamine tsirkuses, kosmeetika- ja majapidamistoodete testimine loomadel ja loomade kasvatamine karusnaha saamise eesmärgil;
  • põllumajandusloomade heaolu peetakse oluliseks ja astutakse samme selle parandamise suunas;
  • aina enam inimesi eelistab taimset toitu;
  • järjest rohkem mõistetakse, et ka loomade vaimne tervis mängib olulist rolli loomade heaolus.

Kahjuks on viimased aastad meid kõiki proovile pannud, ülemaailmne pandeemia ja sõda Euroopa südames on löönud kõikuma inimeste turvatunde ning muutnud meie elu. Kõik see mõjutab ka loomi ja loomakaitse valdkonda üldisemalt. Paratamatult kipuvad rasketel aegadel loomadega seotud probleemid jääma pigem tahaplaanile. Loomade eest seismine on keerulisem ning muutused nõuavad veelgi rohkem aega.

Kui organisatsiooni algusaastatel tegeleti suures osas just hulkuvate loomade probleemi lahendamisega, siis nüüdseks on ühiskonna areng ja muutus toonud kaasa mitmeid uusi probleeme, millele tol ajal võibolla ei osanud veel mõeldagi. Puutume järjest enam kokku olukordadega, kus inimesed ei saa oma koduloomadega hakkama, seda kas majanduslike või muude elulis