Möödunud seireaasta oli mitmekesine – kui Kabli linnujaamas oli tavapärasest rahulikum, siis hallhüljeste ja ööliblikate loendamistel löödi rekordeid.

Avaldasime Keskkonnaportaalis 2022. aasta eluslooduse seire tulemusi kajastava videoloo ja Keskkonnaagentuuri blogis põhjalikuma postituse, kus toome välja möödunud aasta 10 kõige tähelepanuväärsemat tulemust eluslooduse valdkonnast.

„Kuna 2022. aasta oli ka rahvusvaheline kormorani (Phalacrocorax carbo) üldloenduse aasta, kontrollisime ka kõiki seni teadaolevaid asustatud kormorani kolooniaid. 43 asustatud kormorani pesitsuskoloonias loendati kokku 30 846 haudepaari,“ toob eluslooduse osakonna juhataja Timo Kark välja ühe põneva tähelepa