Jaanuari algul avaldas Euroopa Komisjon toiduohutuse aruande, kust ilmneb, et 10,3% Euroopa Liidus toodetud kasuvhoonegaasidest pärineb põllumajandusest. Põllumajandusloomade pidamine moodustab sellest omakorda 70%. Aruandest ilmneb, et intensiivne põllumajandus ning tööstuslik loomakasvatus, mis hõlmavad suure hulga taimekahjurite ja muude kemikaaalide kasutamist, omavad keskkonnale kahjulikku mõju. Muu hulgas toob aruanne välja, et intensiivne põllumajandus ohustab bioloogilist mitmekesisust, kahjustab mulla seisundit ning viib tolmeldajate populatsiooni vähenemiseni.

Loomakasvatus võtab enda alla umbes 65% EL-i põllumaadest ning 55% liidu riikides kasvatatud teraviljast läheb põllumajandusloomade söödaks. Seega tuleb aruandest selgelt välja, et liha- ja piimatoodete tootmine omab meeletut mõju keskkonnale ja seeläbi inimtervisele. Komisjon küll rõhutab, et põllumajanduse jätkusuutlikkuse nimel tuleb piirata pestitsiidide ja antibiootikumide kasutamist ning tagada loomadele paremad pidamistingimused, ent ei pööra taimse toidu eelistamise positiivsele mõjule suurt tähelepanu.

Aruande avaldamise järel on mitmed keskkonna- ja loomaorganisatsioonid toonud välja, et tõeliselt jätkusuutlik põllumajandus ja toidutootmine peab lisaks loomade heaolu parandamisele rõhutama ka loomsaaduste vähendamise olulisust ning taimsete toiduvalikute positiivset mõju keskkonnale, toiduohutusele ning inimtervisele.

Mis arvad Sina? Kas oleksid valmis kliimamuutustega võitlemiseks vähendama liha- ja piimatoodete tarbimist? Ning milliseid muutusi oma toiduvalikutes oled juba teinud?

Postituses viidatud aruandega võid lähemalt tutvuda SIIN