§ 19.  Puurilinnu pidamine

  (1) Linnule peab puuri olema paigaldatud vähemalt kaks õrt.

  (2) Rühmas peetavate puurilindude puuris peab olema nii palju õrsi, et kõigil linnurühma lindudel oleks võimalik teineteist häirimata samal ajal õrrel istuda.

  (3) Õrred peavad puuri olema paigaldatud nii, et linnul oleks ruumi lennata ja liikuda.

  (4) Puurilinnul peab puuris olema võimalus kümmelda vees või liivas.

  (5) Puurilinnu jaoks peab puuris olema saadaval linnu seedimise jaoks vajalikku kruusa.

§ 20.  Linnupuur

  (1) Puurilinnu pidamise puuri mõõtmed peavad olenevalt linnu suurusest olema vähemalt järgmised:

Linnu pikkus (cm) mõõdetuna linnu nokast Pindala ühe linnu kohta (m2) Iga järgneva linnu kohta lisandub (m2) Lühima külje pikkus (m) Kõrgus (m)
Alla 16 0,31 0,03 0,40 0,6
16–20 0,31 0,04 0,45 0,6
21–25 0,45 0,06 0,50 0,6
26–35 0,75 0,10 0,55 0,8
36–45 1,20 0,30 0,60 1,0
46–55 1,60 0,50 0,70 1,2
56–65 2,00 0,80 0,80 1,4
66–75 2,50 1,00 0,90 1,6
Üle 75 3,00 1,50 1,00 1,6


[RTL 2009, 54, 791 – jõust. 12.07.2009]

  (2) Papagoil peab olema võimalus liikuda mööda puuri seina.

  (3) Puurilindu võib lasta vabaks ruumi, kus on võetud tarvitusele linnu vigastumist ja juhuslikku väljapääsu välistavad turvaabinõud, nagu näiteks uste ja akende sulgemine ning peeglite ja akende kinnikatmine.

Allikas: Lemmikloomade pidamise nõuded