§ 16.  Närilise ja küüliku pidamine

  (1) Närilise ja küüliku pidamise ruumis või ehitises peab olema pesakast, kuut või muu selletaoline pesaruum.

  (2) Liivahiire, tšintšilja ja deegu pidamise ruumis või ehitises peab loomal olema võimalus supelda liivas või muus sobivas materjalis.

  (3) Tšintšilja ja deegu pidamise ruumis või ehitises peab olema lamamisasevõi muu sobiv koht, millel loom saab olla teistest loomadest eraldi.

  (4) Närilise ja küüliku pidamise ruumis või ehitises peab looma jaoks olema saadaval sööt või närimismaterjal hammaste kulutamiseks.

  (5) Küülik, merisiga, tšintšilja ja deegu peavad saama sobivat kõrrelist toitu.

  (6) Öise eluviisiga loomal peab olema võimalus päeval rahulikus keskkonnas magada ja puhata.

§ 17.  Närilise ja küüliku pidamise puur

 (1) Närilise pidamise puuri pindala peab olenevalt looma suurusest olema vähemalt järgmine:

Loomaliik Pindala ühe looma kohta (m2) Iga järgneva looma kohta lisandub (m2) Kõrgus (m)
Merisiga 0,3 0,15   0,25
Kuldhamster 0,12 0,2
Kääbushamster 0,09   0,045 0,2
Tšintšilja 0,4 0,2 0,7
Deegu 0,3 0,15 0,4
Rott 0,18 0,06 0,3
Liivahiir 0,12 0,06 0,3
Hiir 0,09 0,18 0,2

 

 (2) Küüliku pidamise puuri pindala peab olenevalt looma suurusest olema vähemalt järgmine:

Küüliku kaal Pindala ühe looma kohta (m2) Iga järgneva looma kohta lisandub (m2) Lühema külje pikkus (m) Kõrgus (m)
Alla 1,8 kg   0,25 0,12 0,3 0,3
1,8–3,0 kg 0,5 0,25 0,4 0,4
3,0–5,0 kg 0,7 0,35 0,5 0,5
Üle 5,0 kg 0,9 0,45 0,6 0,6