I kaitsekategooria loomaliigid

 1. juttselg-kärnkonn – Bufo calamita
 2. rohe-kärnkonn – Bufo viridis
 3. lendorav – Pteromys volans
 4. euroopa naarits – Mustela lutreola

I kaitsekategooria selgrootud loomad:

 1. ebapärlikarp – Margaritifera margaritifera 

Ikaitsekategooria loomaliigid

 1. veelendlane – Myotis daubentonii
 2. tiigilendlane – Myotis dasycneme
 3. tõmmulendlane – Myotis brandtii
 4. habelendlane – Myotis mystacinus
 5. Nattereri lendlane – Myotis nattereri
 6. suurkõrv – Plecotus auritus
 7. suurvidevlane – Nyctalus noctula
 8. kääbus-nahkhiir – Pipistrellus pipistrellus
 9. pargi-nahkhiir – Pipistrellus nathusii
 10. pügmee-nahkhiir – Pipistrellus pygmaeus
 11. suur-nahkhiir – Vespertilio murinus
 12. põhja-nahkhiir – Eptesicus nilssonii
 13. viigerhüljes – Phoca hispida

II kaitsekategooria selgrootud loomad:

 1. apteegikaan – Hirudo medicinalis
 2. paksukojaline jõekarp – Unio crassus
 3. eremiitpõrnikas – Osmoderma eremita
 4. väike-punalamesklane – Cucujus cinnaberinus
 5. männisinelane – Boros schneideri
 6. mustlaik-apollo – Parnassius mnemosyne

III kaitsekategooria loomaliigid

 1. harilik kärnkonn – Bufo bufo
 2. rohukonn – Rana temporaria
 3. rabakonn – Rana arvalis
 4. veekonn – Rana esculenta
 5. tiigikonn – Rana lessonae
 6. järvekonn – Rana ridibunda
 7. arusisalik – Lacerta vivipara
 8. vaskuss – Anguis fragilis
 9. nastik – Natrix natrix
 10. rästik – Vipera berus
 11. kasetriibik – Sicista betulina
 12. pähklinäpp – Muscardinus avellanarius
 13. lagrits – Eliomys quercinus
 14. pringel – Phocoena phocoena
 15. ahm – Gulo gulo
 16. saarmas – Lutra lutra
 17. hallhüljes – Halichoerus grypus

III kaitsekategooria selgrootud loomad:

 1. vasakkeermene pisitigu – Vertigo angustior
 2. luha-pisitigu – Vertigo geyeri
 3. väike pisitigu – Vertigo genesii
 4. rohe-tondihobu – Aeshna viridis
 5. valgelaup-rabakiil – Leucorrhinia albifrons
 6. suur rabakiil – Leucorrhinia pectoralis
 7. hännak-rabakiil – Leucorrhinia caudalis
 8. rohe-vesihobu – Ophiogomphus cecilia
 9. laiujur – Dytiscus latissimus
 10. tõmmuujur – Graphoderus bilineatus
 11. must-seenesultan – Oxyporus mannerheimii
 12. vareskaera-aasasilmik – Coenonympha hero
 13. teelehe-mosaiikliblikas – Euphydryas aurinia
 14. suur-mosaiikliblikas – Euphydryas maturna
 15. suur-kuldtiib – Lycaena dispar
 16. sõõrsilmik – Lopinga achine
 17. tähnik-sinitiib – Maculinea arion
 18. tume-nõlvaöölane – Chersotis andereggii
 19. põhja-tõmmusilmik – Erebia embla
 20. hahkkaruslane – Phragmatobia luctifera
 21. liivakuklane – Formica pratensis
 22. veerekuklane – Formica nigricans
 23. laanekuklane – Formica aquilonia
 24. karukuklane – Formica lugubris
 25. palukuklane – Formica polyctena
 26. arukuklane – Formica rufa
 27. kännukuklane – Formica truncorum
 28. ristikukimalane – Bombus distinguendus
 29. aedkimalane – Bombus hortorum
 30. jaanikimalane – Bombus humilis
 31. talukimalane – Bombus hypnorum
 32. nõmmekimalane – Bombus jonellus
 33. kivikimalane – Bombus lapidarius
 34. maakimalane – Bombus lucorum
 35. samblakimalane – Bombus muscorum
 36. põldkimalane – Bombus pascuorum
 37. niidukimalane – Bombus pratorum
 38. tume kimalane – Bombus ruderarius
 39. Schrencki kimalane – Bombus schrencki
 40. sorokimalane – Bombus soroeensis
 41. pikktiib-kimalane – Bombus sporadicus
 42. urukimalane – Bombus subterraneus
 43. metsakimalane – Bombus sylvarum
 44. karukimalane – Bombus terrestris
 45. hall kimalane – Bombus veteranus