I kaitsekategooria linnuliigid

 1. must-toonekurg – Ciconia nigra
 2. väike-laukhani – Anser erythropus
 3. merikotkas – Haliaeetus albicilla
 4. madukotkas – Circaetus gallicus
 5. väike-konnakotkas – Aquila pomarina
 6. suur-konnakotkas – Aquila clanga
 7. kaljukotkas – Aquila chrysaetos
 8. kalakotkas – Pandion haliaetus
 9. väikepistrik – Falco columbarius
 10. rabapistrik – Falco peregrinus
 11. rabapüü – Lagopus lagopus
 12. niidurüdi – Calidris alpina schinzii
 13. tutkas – Philomachus pugnax
 14. kassikakk – Bubo bubo
 15. habekakk – Strix nebulosa
 16. siniraag – Coracias garrulus

II kaitsekategooria linnuliigid

 1. järvekaur – Gavia arctica
 2. sarvikpütt – Podiceps auritus
 3. hüüp – Botaurus stellaris
 4. väikeluik – Cygnus columbianus
 5. laululuik – Cygnus cygnus
 6. soopart – Anas acuta (haudeasurkond)
 7. merivart – Aythya marila (haudeasurkond)
 8. kirjuhahk – Polysticta stelleri
 9. väikekoskel – Mergus albellus
 10. kanakull – Accipiter gentilis
 11. etsis – Tetrao urogallus
 12. väikehuik – Porzana parva
 13. naaskelnokk – Recurvirostra avosetta
 14. mudanepp – Lymnocryptes minimus
 15. rohunepp – Gallinago media
 16. mustsaba-vigle – Limosa limosa
 17. kivirullija – Arenaria interpres
 18. väikekajakas – Larus minutus
 19. tõmmukajakas – Larus fuscus
 20. räusktiir – Sterna caspia
 21. tutt-tiir – Sterna sandvicensis
 22. alk – Alca torda
 23. krüüsel – Cepphus grylle
 24. sooräts – Asio flammeus
 25. karvasjalg-kakk – Aegolius funereus
 26. jäälind – Alcedo atthis
 27. roherähn – Picus viridis
 28. valgeselg-kirjurähn – Dendrocopos leucotos
 29. laanerähn – Picoides tridactylus
 30. nõmmekiur – Anthus campestris
 31. randkiur – Anthus petrosus
 32. luha-sinirind – Luscinia svecica cyanecula
 33. põldtsiitsitaja – Emberiza hortulana

III kaitsekategooria linnuliigid

 1. punakurk-kaur – Gavia stellata
 2. väikepütt – Tachybaptus ruficollis
 3. hallpõsk-pütt – Podiceps grisegena
 4. valge-toonekurg – Ciconia ciconia
 5. valgepõsk-lagle – Branta leucopsis
 6. punakael-lagle – Branta ruficollis
 7. ristpart – Tadorna tadorna
 8. tõmmuvaeras – Melanitta fusca
 9. herilaseviu – Pernis apivorus
 10. must-harksaba – Milvus migrans
 11. roo-loorkull – Circus aeroginosus
 12. välja-loorkull – Circus cyaneus
 13. soo-loorkull – Circus pygargus
 14. raudkull – Accipiter nisus
 15. hiireviu – Buteo buteo
 16. karvasjalg-viu – Buteo lagopus
 17. tuuletallaja – Falco tinnunculus
 18. punajalg-pistrik – Falco vespertinus
 19. lõopistrik – Falco subbuteo
 20. laanepüü – Bonasa bonasia
 21. teder – Tetrao tetrix
 22. rooruik – Rallus aquaticus
 23. täpikhuik – Porzana porzana
 24. rukkirääk – Crex crex
 25. tait – Gallinula chloropus
 26. sookurg – Grus grus
 27. liivatüll – Charadrius hiaticula
 28. väiketüll – Charadrius dubius
 29. rüüt – Pluvialis aprcaria
 30. meririsla – Calidris maritima
 31. vöötsaba-vigle – Limosa lapponica
 32. väikekoovitaja – Numenius phaeopus
 33. suurkoovitaja – Numenius arquata
 34. punajalg-tilder – Tringa totanus
 35. heletilder – Tringa nebularia
 36. mudatilder – Tringa glareola
 37. veetallaja – Phalaropus lobatus
 38. jõgitiir – Sterna hirundo
 39. randtiir – Sterna paradisaea
 40. väiketiir – Sterna albifrons
 41. mustviires – Chlidonias niger
 42. õõnetuvi – Columba oenas
 43. lumekakk – Nyctea scandiaca
 44. vöötkakk – Surnia ulula
 45. värbkakk – Glaucidium passerinum
 46. kodukakk – Strix aluco
 47. händkakk – Strix uralensis
 48. öösorr – Caprimulgus europaeus
 49. vaenukägu – Upupa epops
 50. väänkael – Jynx torquilla
 51. hallpea-rähn – Picus canus
 52. musträhn – Dryocopus martius
 53. tamme-kirjurähn – Dendrocopos medius
 54. väike-kirjurähn – Dendrocopos minor
 55. nõmmelõoke – Lullula arborea
 56. kaldapääsuke – Riparia riparia
 57. suitsupääsuke – Hirundo rustica
 58. hänilane – Motacilla flava
 59. kuldhänilane – Motacilla citreola
 60. vesipapp – Cinclus cinclus
 61. hoburästas – Turdus viscivorus
 62. vööt-põõsalind – Sylvia nisoria
 63. väike-kärbsenäpp – Ficedula parva
 64. punaselg-õgija – Lanius collurio
 65. hallõgija – Lanius excubitor
 66. koldvint – Serinus serinus
 67. männi-käbilind – Loxia pytyopsittacus
 68. kasetriibik- Sicista betulina
 69. pähklinäppur – Muscardinus avellanarius